Kjentmann

Info Kjentmanns kartserie

Kjentmann har 2 typer turkart.
Kartene fra Kjentmann er synfart og kvalitets sikkertet. Utført navne og kulturminne innsamling.

Finner du feil og mangler er vi taknemlig om du tar kontakt slik at vi får rett opp feil til neste utgivelse.

 


Kjentmanns Friluftskart serie:
Målestokk 1:50 000 - 1:60 000.


"Se bar kartserie"
Friluftskart serien fra Kjentmann har et enklere innhold og gir god oversikt hvor du finner tilrettelagt tur og friluftslivmulligheter.
En turplanlegger, gir oversikt over turstier, skiløyper tilrettelagt friluftsliv.
- Turmål for bevegelseshemende
- Turstier. med graderings symbol
- Offentlige friluftområder, - Statsallmenninger,
- Åpne, utleie hytter, gapahuker.

Bruksområde:
Tur- friluftsplanlegger.
Jakt, fiske.
5 på Topp, Oversiktskart til Kjentmannsmerket,
Kjentmanns vandringsleder.

Annet:
Har terrengskygge.

Kjentmanns natur - kulturhistoriske turkartserie.
Målestokk 1:25 000 - 1:30 000.


"Lesbar" kartserie.
Utviklet fra Kjentmann natur, kulturhistoriske kartdatabase. Rik på stedsnavn, kulturminner og annen informasjon.

Bruksområdet:
Kartserien er spesial produsert til Kjentmannsmerket og turorientering.

Annet:
Kartserien er laget med henblikk til å formidle kunnskap om den lokale natur og kulturarven.
Er derfor rik på naturkulturhistorisk informasjon som lokale stedsnavn, kulturminner osv.  Detaljrikt kart for de som liker å berike sine turer med natur kulturhistorisk informasjon.

Har terrengskygge.

   

Historien: Historien:

 

Følg oss

Om oss

Annonser

Hovedsponsor