Kjentmann

Gradering av vandrings ruter

bilde rullator 

Lett tilgjengelige turmål:
Krever ingen spesielle ferdigheter Skal kunne gjennomføres av alle.
I hovedsak kortere turer på fast underlag.

Lengde:
< 2 timer.  Asfalt, grus, skogsvei og gode stier. Underlaget er jevnt og uten hindringer
Lengde ca tidsforbruk beskrevet i hver vandrings rute/Hiking trail. 

Stigning:
< 200 m. Moderate stigninger, men ingen bratte eller vanskelige parti

For folk flest, Middels:
Skogs stier med varierende underlag i terrenget.
Kan inneholde korte bratte, og vanskelige partier.
Middels godt trente turgåere. Grunnleggende ferdigheter.

Lengde:
< 4 timer. Som grønn løype, kan ha mer krevende partier. skogsstier
Lengde ca tidsforbruk beskrevet i hver vandrings rute/Hike-tracking trail

Stigning:
< 400 m. De fleste stigningene er moderate, kan inneholde korte, bratte partier.
Kan ha moderat eksponering
Utfordrende /Middels turgåer/Erfarne turgåere:
Skogs stier, lengre turer som byr på varierte form for utfordringer i norsk natur, i skog, fjell, myr. Kan inneholde krevende partier, med vad og eksponerte strekninger.
Middels til god utholdenhet, krever godt turutstyr/ fottøy

Lengde:
 < 6 timer Skogs sti, åpent terreng, sten, ur og snaufjell.
Kryssing av bekkefar, bratte helninger og områder med både løs stein og myr.
Lengde ca tidsforbruk beskrevet i hver vandrings rute/Hike-tracking trail.

Stigning:
< 800/1000 m. Flere typer stigninger og utfordringer. Flere eksponerte strekninger
Kan inneholde tekniske utfordringer
Erfarne fjellfolk:
God utholdenhet. Krever godt turutstyr. Kunnskap om kart og kompass

Lengde:
Ingen maks.
Lengre og/eller mer tekniske løyper enn ”rød”

Typiske turer vil være lengre toppturer med bratte stigninger og ujevnt underlag
Kan ha partier som er meget eksponert Smale egger, sva, ur, etc.
Lengde ca tidsforbruk beskrevet i hver vandrings rute/Hike -tracking trail.

 

Følg oss

Om oss

Annonser

Hovedsponsor