Kjentmann

Om Kjentmann

Friluftsliv - natur - kultur - miljø
i Stjørdal - Værnesregionen


Utforske, finne glede, beskytte nærområdene

 - E  rikt liv med enkle
midler er den smale vei
til den dype glede.

Kjentmann ble skap i nyserrighet og glede i møte med landskap, natur, mennesker og kultur.

Store deler av mitt liv har jeg vært karttegner, en stifinner som har levd i øyeblikket med min løftede og nedsatte fot.
Det har gitt meg sanselige møter med landskap, natur, kultur og mennesker i deres materielle og immaterielle rom.
Møter som gir meg sterk opplevelser av tid. Dette har gitt meg stor glede, en livsglede som har gjort at jeg setter pris på å være til stede der jeg er, ensomheten, de sensuelle møtene med enkeltmennesker og stedene de lever i, deres øyne, stemmer, former, bevegelser, lukter, historier, sannheter og løgner. Transformert til et budskap i kart og tekster.

Jeg blir stadig påminnet at det vi ser ikke er sannheter, kun djerve tolkninger påvirket ut i fra vårt ståsted.
For alle bærer vi med oss vår egen meningsverden, innlærte fagstudier, sosiale
relasjoner som vi er vevd inn i og som påvirker og preger hva vi ser.

Landskapslinjene vi om gir oss med er fylt av opplevesler og eventyr.
Eventyrene finner vi først når vi åpner våre sanser og har et åpent sinn.
Å finne glede i eget liv handler om å finne eventyret i seg selv....

Alle er velkommen på tur med Kjentmann
Mvh Roar ValstadFakta Kjentmann

Roar Valstad

Miljøprisen:
Stjørdal kommune 2005

 

 

Hva er Kjentmann
Bærekraftige friluftsaktiviteter.
Gi kunnskap, skape identitet, til bevaring, verdiskapning av den
lokale natur og kulturarven.

Utviklet og eierskap
Kjentmann er utviklet av Roar Valstad.
Kjentmann er organisert som et varemerke for Kartfirma Roar Valstad

Kjentmann er bygd på de 10 bærekraftige prinsipper:


Kjentmann består av flere prosjketer:


Historien bak Kjentmann
Tilfeldig møte mellom en ung karttegner og en historiker tilbake i 1981.
Ikke minst møtet med Kjartan Stakksrud i nordmarka 1983.
Bevistgjorde møtene med landskap, natur og kulturarven i mitt liv som kartegner.
Det handler om en god oppvekst, preget av nærhet og enklelhet.

 


 

Kulturhistorisk prosjketet

Kjentmann gjennomfører systematisk synfaring, intervjuer for registering av natur og kulturarven i regionen. Innsamling og registering innbefatter.

  • Stedsnavn: samlet stedsnavn siden 81.
  • Kulturminner: Kjentmann synfarer/registeret systematisk landskapet i Stjørdal for kulturminner. Herunder; samferdsel, hulveger, kløvstier, kullmiler, tjurrumiler, slått, stakkstenger, bosteder, setervoller, fangst, fiske, bergkunst osv osv… Har i dag den rikeste samlingen av kulturminner i sin database.
  • Historier: Natur, kulturistorie, utmarkshistorier, sagn fra regionen blir kartfestet.
     

Kartprosjketet
Kjentmanns benytter en egen utviklete kartdatabank for sitt arbeide. I den databasen blir alt av arbeid i kulturhistorisk prosjket registert og benyttet i friluftsliv prosjketet:
kartdatabasen er selve navet til Kjentmann, danner grunnlaget til aktiviteter og presentasjoner.

 

Friluftsliv prosjketet, tilrettelegging, formidling
Kjentmann rydder, merker, skilter de gamle ferdselvegene i regionen.
Benytter den lokal natur og kulturarven til å skape enkle bærekraftige friluftsaktiviteter.
Alle produkt skal bidra til kunnskap, skape identitet, refleksjon, bevaring og verdiskapning av den lokale natur og kulturarven.Historien bak

Er det ikke snedig hvordan tilfeldigheter flettes sammen? Så man skulle nesten tro de falt inn i en fastlagt plan?
Kjentmann bygger på et tilfeldig møte tilbake til høsten 1981.
En ung karttegner på sin første arbeidsdag i skogen møter en eldre lokalhistorikeren, dypt inne i de trønderske skogsåser. Møtet med Kåre Berg førte til en fysisk, materiell og immateriell reise i landskapet den dagen.
En reise som ga grunnlaget til interessen å se landskap, natur, mennesket, kultur og historien med åpne nysgjerrige øyne. En helhet formidlet ved bruk av kart, tekster og bilder til å skape aktive opplevelser.

Det ble en lang veg frem til den første utgaven i 2004. Man fikk følle på sitattene til en av mine store favoritter og landskaps malere med pennen.

"for den som ville frem med noko nytt
han fekk gå vegen sin alene" 
 
                                                                                                    - Olav Duun        

Takk til dere alle som delte og deller kunnskap om vår lokale natur og kulturarv.
Fleste av de som delte sin kunnskapen til dette kartet er borte i dag.
For mange har funnet glede i kulturarven dere medelte i Kjentmanns arrangement.
Mange av dere ønsket netopp det når dere formidelt kunnskapen, at den skulle bringes videre. 


 

Følg oss

Om oss

Annonser

Hovedsponsor